Har du en idé til et projekt, som du gerne vil søge støtte til så se nogle af muligehederne her.

Der blev fundet 54 resultat(er)
REKLAME HER

Jem & Fix støtter jeres projekt
Din forening kan søge om støtte til jeres gør-det-selv-projekt hos Jem & Fix. Der kan maksimalt ansøges om 50.000 kr.
Udløber 01/05-2023

Andelskasseprisen
Andelskassen uddeler i alt 300.000 kr. og du kan desuden med til at bestemme, hvem der skal have dem i lokalsamfundet.

Udløber 31/12-2024

Salling Fondene
Salling Fondene donerer hvert år en del af overskuddet fra Danmarks største detailkoncern til initiativer og projekter inden for kultur, sport, uddannelse, kirke og velgørende formål.

Udløber 30/09-2025

Fondsmidler fra �rets gr�nlandske julem�rke 2022
Gr�nlands Julem�rkefond uddeler fondsmidler til gr�nlandske kulturelle form�l og/eller til st�tte af gr�nlandsk kunst og kunsth�ndv�rk.

Udløber 01/11-2025

Lån penge
Lån penge gennem Monino.dk nemt og hurtigt. Vi hjælper dig med at finde det helt rigtige lån, som matcher alle dine behov.

Udløber 00/00-0000

Computta
Gratis program til at begynde med at mine bitcoins på din hjemme pc Få 1mBTC ved tilmelding

Udløber 00/00-0000

Legater og fonde
Legatbogen er en gratis søgemaskine for fonde & legater. Vi hjælper ansøgere med at finde midler samt fonde & legater til at få de rigtige ansøgere.

Udløber 00/00-0000

Aktiv fritid på Frederiksberg
I Frederiksberg Kommune kan børn og unge under 18 år få betalt 1 års foreningskontingent, hvis familiens økonomi ikke rækker til et medlemskab.
Udløber 01/02-2019

Ansøg om kunststøtte
Foreninger, projekter og events kan søge om støtte fra Statens Kunstfond.
Udløber 01/02-2018

Gratis hjælp til flykompenstation
Hos Flycancel hjælper vi gratis vores kunder med at søge kompensation, hvis deres fly har været forsinket mere end 3 timer, aflyst eller hvis man blev nægtet boarding.
Udløber 30/11-2017

REKLAME HER

Lån penge hos Santander Consumer Bank
Santander er en af Danmarks førende banker inden for finansiering til private.

Udløber 00/00-0000

Få betalt dit bryllup
Mulighed for at få betalt jeres bryllup via crowfunding skal dog refunderes med renter hvis I bliver skilt.
Udløber 01/01-2017

Vind med Bolius
Hos boligs kan du vinde større og mindre præmier ved at deltage i deres quiz og test.
Udløber 29/11-2017

Penge til kunst og kultur
Har du en ny nordisk projektidé, som du vil udvikle sammen med andre? Aktører inden for alle kunst og kulturfelter kan søge op til 25.000 kr.
Udløber 01/02-2016

Det Sociale Vækstprogram
Det Sociale Vækstprogram begynder i juni 2015, og giver dig adgang til en fast forretningsudvikler og midler til udvikling af din virksomhed. Der er ansøgningsfrist i december 2015.
Udløber 01/01-2016

Aalborg Univeristet
Som studerende på Aalborg Univeristet kan du søge studienævnet om penge til ekskursioner, studieture og andre studierelaterede aktiviteter.
Udløber 10/08-2015

Penge til Grønlandsk musik
Grønlandske musikere og sangere kan søge om økonomisk støtte til musikfremmende formål fra Gramex. Ansøgningen skal dog skrives på dansk.

Udløber 00/00-0000

Gratis aktie
Globallshare er et nyt online netværk i stil med Facebook - De tilbyder alle 1 gratis aktie ved tilmelding Har fået min 1 aktie, samt modtaget et estimat på at den 1 aktie er foreløbig forventet værdi af $ 35,89 med et forventet månedlig afkast $ 2.54 ved blot at tilmelde sig.

Udløber 00/00-0000

Sydslesvig
Sydslesvigudvalget indkalder nu ansøgninger fra foreninger, organisationer mv. som ønsker at søge om tilskud til projekttilskud i 2014 og frem.
Udløber 02/12-2015

Dansk Epilepsiforenings legat for medlemmer
Dansk Epilepsiforening uddeler fire gange om året legater til medlemmer af Dansk Epilepsiforening, som har det økonomisk vanskeligt. Der er ingen ansøgningsfrist. Man kan højst modtage legat hvert andet år.
Udløber 25/08-2015

REKLAME HER

Kompetencefond
Socialpædagogerne kan søge om 25.000 kr fra kompetencefond til efter- og videreuddannelse
Udløber 01/10-2014

Midler fra TrygFonden
Passer din projektidé til TrygFonden? Først og fremmest skal dit projekt hører hjemme under kerneområderne – sikkerhed, sundhed og trivsel.
Udløber 01/09-2015

Skal du bruge penge til vækst?
Vækstfonden hjælper små og mellemstore virksomheder med at skaffe finansiering til deres vækstplaner.
Udløber 01/12-2018

EKF hjælper virksomheder på vej
EKF hjælper små og mellemstore virksomheder få finansieret dine eksportforretninger
Udløber 17/02-2017

Søg julehjælp
Ansøgningen til Mødrehjælpens Julehjælp 2019 er åben, og kan søges til om med torsdag den 12. december 2019 kl. 10.00.
Udløber 12/12-2019

Merkur Fonden
Merkur Fonden er en almennyttig fond, der har til at støtte almenvelgørende formål, f.eks.: humanitære, sociale, kunstneriske, forskningsmæssige, sundhedsfremmende eller økologiske formål.
Udløber 20/07-2017

Middelfart Sparekasse
Søg studielegat eller projektlegat med Middelfart Sparekasse. Du skal være kunde i Middelfart Sparekasse eller have tilknytning til deres markedsområde.
Udløber 08/07-2015

Københavns Stifts Fondsadministration
Københavns Stifts Fondsadministration og Biskoppen over Københavns stift har løbende legater til uddeling.
Udløber 10/08-2015

Carlsbergfondet
Carlsbergfondet støtter grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, humanistisk videnskab og samfundsvidenskab.

Udløber 00/00-0000

Villum Foden
Villum Fonden har i de senere år især støttet forskningsaktiviteter inden for teknisk videnskab og naturvidenskab. Støtte gives til frontforskning, men Fonden støtter også formidling af naturvidenskab og teknisk forskning. VILLUM FONDEN uddeler endvidere midler til større sociale opgaver, kulturelle projekter og projekter om miljø og bæredygtighed både i Danmark og andre europæiske lande.

Udløber 00/00-0000

REKLAME HER

tuborgfondet.dk
Det vigtigste for Tuborgfondet er, at mange mennesker får glæde af støtten.

Udløber 00/00-0000

penge.dk
Artikel fra penge.dk med 8 steder, hvor du som selvstændig kan finde støtte til din idé.
Udløber 30/12-2014

Kulturstyrelsen
Overblik over alle Kulturstyrelsens tilskudsordninger
Udløber 31/07-2016

dongenergy
Energiforbedringer i dit hus kan få et kontant tilskud fra Dong Energy: til f.eks. en varmepumpe, et nyt naturgasfyr, solvarme, isolering eller nye vinduer.
Udløber 01/12-2014

Skandia
Yder støtte til enkeltpersoner, foreninger, organisationer og institutioner, som yder en frivillig indsats for at opnå et trygt og mere venligt samfund for børn og unge i Danmark. Der er særlig fokus på kriminalpræventivt arbejde.
Udløber 30/08-2015

Realdania
Realdania støtter projekter der gør en forskel for det byggede miljø i Danmark (Med en fællesbetegnelse kaldes resultater af menneskets arbejde med bygningskultur og arkitektur for det byggede miljø).
Udløber 30/04-2015

Økonomisk støtte til børnekulturprojekter i Aarhus
Børnekulturhuset støtter med idéudvikling og sparring til processer og projekter indenfor det børnekulturelle område. Det er samtidig muligt at søge om økonomisk støtte til udvikling af børnekulturprojekter i Aarhus Kommune.
Udløber 13/06-2015

Kunststøtte
Se muligehederne for at få Kunststøtte.
Udløber 28/05-2016

Søg om tilskud til dine rejseudgifter
Professionelle skabende kunstnere indenfor filmbranchen kan søge om støtte i form af rejselegater hos Statens Kunstfond til inspirations- og researchrejser.
Udløber 24/05-2015

Støtte til scenekunst
Statens Kunstfonds Film- og Scenekunstudvalg og Statens Kunstråds Scenekunstudvalg giver tilskud til forskellige scenekunstformål.
Udløber 08/05-2015

REKLAME HER

Tulip
Få en sponsoraftale med Tulip
Udløber 01/02-2015

Midler fra TIK
TIKs Idrætsfond afkast anvendes hvert år til støtte af forskellige idrætsformål i TIK.
Udløber 20/04-2017

Legater
Hos Legat.nu kan du finder legater ved at søge i databasen, som indeholder ca. 20.000 legater.
Udløber 01/03-2015

Fonde for børn og unge i Lolland
Listen med fonde og puljer, offentlige såvel som private, er til dig, der udvikler kulturprojekter for børn og unge i Lolland og Guldborgsund kommuner.

Udløber 00/00-0000

Nordiska kulturfonden
Se datoer og betingelser for ansøge om midler fra Nordiska kulturfonden. Du kan søge op til 500.000 Dkr
Udløber 31/12-2014

Arbejdsmarkedets Feriefond
Arbejdsmarkedets Feriefonds midler anvendes til ferieformål for lønmodtagere særligt familier med børn. Støtte gives især til institutioner og organisationer, der tilvejebringer feriemuligheder for lønmodtagere, i form af aktivitets- og oplevelsesmuligheder.

Udløber 00/00-0000

Børnekultur
Find links til forskellige danske og udenlandske støtteordninger, offentlige såvel som private.

Udløber 00/00-0000

Nordisk Kultufond
Nordisk Kulturfond vil øge kultusamrabejdet mellem de nordiske lande. Se deres forskellige puljer.

Udløber 00/00-0000

børnekulturprojekter
Få et overblik over, hvor i det offentlige du kan søge tilskud til børnekulturprojekter. Listen er delt op i kommunale og statslige støtteordninger.
Udløber 14/06-2015

Albani Fonden
Fondens hensigt er at virke for almennyttige formål af enhver art primært i det syddanske område såsom støtte til ungdomsarbejde gennem eksempelvis spejderbevægelsen og sportsklubber, støtte til almene kunstneriske, kulturelle og historiske formål samt tillige støtte til humanitære formål, til forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet.

Udløber 00/00-0000

REKLAME HER

Bikubenfonden
Bikubenfonden uddeler midler til projekter inden for kultur og sociale formål.

Udløber 00/00-0000

Nordeafonden.dk
Nordea-fonden uddeler to gange årligt legater til kandidat- og professionsbachelorstuderende, der tager en hel eller del af deres uddannelse i udlandet. Legatportionerne er på 10.000-30.000 kr.
Udløber 10/04-2016

Diverse Fonde
Oversigt over diverse fonde og legater så du kan penge til din ide.
Udløber 15/08-2015

Kongehuset.dk
Se de forskellige Kongelige Fonde
Udløber 03/04-2016

REKLAME HER
REKLAME HER

REKLAME HER

REKLAME HER

REKLAME HER